Oferta

wydrukuj kartę produktu

BAC TRAC 4300 – SZYBKI ANALIZATOR BAKTERII

Jest to najbardziej uniwersalny na rynku analizator impedancji mikrobiologicznej. Stosowany w laboratoriach mikrobiologicznych do analiz wykonywanych wcześniej na klasycznej płycie agarowej. Urządzenie posiada 2 niezależnie termostatowane komory analityczne, co pozwala na wykrywanie jednocześnie różnych grup mikroorganizmów. BacTrac stosowany jest z powodzeniem w różnych dziedzinach przemysłu spożywczego i kosmetycznego. W wielu krajach stosowany jest przez państwowe laboratoria do monitorowania higieny żywności. Urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie działające w systemie Windows, obrazujące wykonywane analizy w czasie rzeczywistym, rysujące wykresy wartości Mi E.
BacTrac 4300 składa się z dwu termostatowanych komór analitycznych – inkubatorów. W każdym inkubatorze mieszczą się 32 próbki. Z jednego komputera, za pomocą jednego oprogramowania może być sterowanych do 12 analizatorów (24 inkubatory, 768 próbek). Dla każdego inkubatora z poziomu oprogramowania można zadać temperaturę pracy w zakresie od 0 do 65oC. Temperatura ta
będzie utrzymywana z dokładnością do +/- 0,1oC. Dla temperatur powyżej temperatury otoczenia w zakresie od 0 do 7oC konieczne jest stosowanie specjalnej chłodnicy.

BacTrac 4300 jest nowoczesnym „wykrywaczem bakterii” (BACteria TRACer) umożliwiającym w pełni automatyczne wykrywanie zanieczyszczeń mikroorganicznych (bakterie, grzyby itp.) oraz kontrolę wzrostu mikroorganizmów, których wykrycie przy pomocy innych technik jest trudne lub wręcz niemożliwe. System BacTrac bazuje na pomiarze impedancji roztworów zawierających mikroorganizmy. W pełni automatyczne technika pomiaru impedancji zapewnia ciągłą obserwację wzrostu kultur mikrobiologicznych. Wzrost liczby mikroorganizmów może być określany z bardzo dużą dokładnością poprzez analizę procesów metabolicznych zachodzących w badanej próbce. Wspomniane procesy metaboliczne prowadzą do zmiany stężenia odpowiedniej pożywki w przestrzeni pomiędzy elektrodami jak i w warstwach bezpośrednio przylegających do elektrod pomiarowych. Działanie BacTraca polega na nieprzerwanej rejestracji zmian impedancji próbki w ustalonym okresie czasu. Nieustannej obserwacji podlegają dwa
następujące parametry elektryczne roztworu:
-wartość M – względna impedancja całej próbki
- wartość E – względna impedancja elektrod
Przebieg krzywych obrazujących zmienność wielkości M i E w ustalonym czasie pomiaru jest podstawą do jednoznacznego wyliczenia początkowej zawartości (stężenia) mikroorganizmów w próbce Ta w pełni automatyczna i niebywale czuła metoda pozwala na wykrycie i dokładne określenie pierwotnego stężenia mikroorganizmów w pobranej próbce i to zaledwie w okresie kilku godzin. Klasyczne metody badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w bardzo wielu wypadkach pozwalają na uzyskanie analogicznych wyników dopiero po okresie kilku dni.

BacTrac ze względu na swoje walory użytkowe znalazł zastosowanie w następujących dziedzinach:

- laboratoria naukowe i przemysłowe
- przemysł spożywczy: mięsny, rybny, mleczarski
- skup żywności nieprzetworzonej
- kontrola importowanych produktów żywnościowych
- napoje: piwo, napoje bezalkoholowe musujące, wody mineralne itp.
- kontrola jakości wody pitnej
- przemysł farmaceutyczny i środków opatrunkowych
- przemysł kosmetyczny