Oferta

wydrukuj kartę produktu

Aparat do pomiaru temperatury topnienia – poradnik

W jakich dziedzinach używa się aparatów do pomiaru temperatury topnienia?
Ogólnie temperatura topnienia danej substancji jest typowym testem jej właściwości fizycznych i prostym sposobem na zbadanie jej natury fizycznej. Jest to również jedna z najważniejszych metod służących do badania czystości substancji. Aparaty do pomiaru temperatury topnienia zajmują ważną pozycję w przemyśle chemicznym i badaniach medycznych. Są one niezbędne w produkcji leków, przypraw, barwników i innych organicznych substancji krystalicznych.

Jakiego czujnika temperatury używa aparat do pomiaru temperatury topnienia?
Seria aparatów MP do pomiaru temperatury topnienia firmy Hanon jako czujników detekcyjnych używa liniowo skalibrowanych, platynowych rezystorów. Czujniki platynowe mają krótki czas reakcji i długi czas stabilności, co pozwala uzyskiwać dokładniejsze i bardziej wydajne wyniki.

Który parametr aparatu do pomiaru temperatury topnienia jest najważniejszy?
Dokładność, powtarzalność, zakres pomiarowy – te trzy parametry skupiają najważniejsze cechy i decydują o wydajności instrumentu. Zakres pomiarowy musi odpowiadać wymaganiom użytkownika, a im wyższa dokładność i powtarzalność, tym lepiej.

Jakie są zalety zaawansowanego, dotykowego, kolorowego ekranu VGA podczas jego użytkowania?
Zaawansowany, dotykowy, kolorowy ekran VGA oferuje użytkownikowi niepowtarzalny komfort obsługi, zbliżony funkcjonalnością do jego przyzwyczajeń i pozwalający na dowolne sterowanie instrumentem.

Jak wybrać aparat do pomiaru temperatury topnienia?
Użytkownik powinien przede wszystkim wybrać aparat odpowiedni do swoich warunków analizy. Na przykład, jeżeli testuje próbki proszkowe, powinien wybrać aparat kapilarny. Następnie należy zdecydować, czy wybrać aparat wykorzystujący metodę wizualną bądź aparat automatyczny – zależy to od tego, czy próbka jest przezroczysta po stopieniu oraz od innych wymagań dotyczących topnienia wstępnego i jego zakresu. Jeżeli próbki dostępne są jako opiłki lub w postaci bloku, użytkownik powinien wybrać mikroaparat. Oprócz tego użytkownik powinien wiedzieć, jaką chce uzyskać dokładność i wybrać aparat należący do właściwej klasy według tego kryterium. W skrócie: każdy model aparatu do pomiaru temperatury topnienia powinien spełniać wymagania dotyczące dokładności, powtarzalności i zakresu pomiarowego.

Ogólnie rzecz biorąc, ile próbek można przetestować z użyciem automatycznego aparatu do pomiaru temperatury topnienia?
Ogólnie rzecz biorąc, czas pomiaru wynosi około 5 do 7 minut. Jeżeli użytkownik testuje 10 próbek na godzinę, może w ciągu 8-godzinnego dnia pracy przeanalizować 80 próbek. Pracując na automatycznym aparacie, użytkownik może zaoszczędzić i przeznaczyć go na inne czynności, podnosząc wydajność swojej pracy.Gdy aparat do pomiaru temperatury topnienia używany jest przez długi czas, czy wymaga on kalibracji? Jak go skalibrować?
Zaleca się ponowną kalibrację aparatu do pomiaru temperatury topnienia po użytkowaniu go przez rok, następne kalibracje także trzeba wykonywać raz na rok. Gdy użytkownik potrzebuje skalibrować aparat, powinien wysłać go do autoryzowanego przedstawiciela producenta, który wyda odpowiedni certyfikat kalibracji z potwierdzeniem jej wyników. Można też kupić próbkę wzorcową i samemu skalibrować instrument.

Jakie są główne materiały eksploatacyjne dla instrumentu?
Tylko jeden: pojemniki kapilarne. Użytkownik może zakupić je u autoryzowanego przedstawiciela lub w innym komercyjnym źródle. Należy zwrócić jednak uwagę na różne standardy pojemników dostępnych na rynku: niektóre mają dwa otwory, niektóre są za duże lub za małe. Zalecamy zgłoszenie się do naszego autoryzowanego przedstawiciela, który dostarczy odpowiednie pojemniki, ponieważ niewłaściwe wymiary pojemników kapilarnych mogą spowodować niepotrzebne straty.

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Podwójny, kolorowy wyświetlacz – innowacyjny, dotykowy ekran VGA o pełnej gamie kolorów ułatwia obsługę i obserwację

Łatwa obserwacja – obraz video wyświetlany z 7-krotnym powiększeniem do łatwej obserwacji procesu topnienia.

Całkowicie zgodny z wymaganiami farmakopei i dobrej praktyki laboratoryjnej.