Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator Kjeldahla – przewodnik

W jakich dziedzinach używany jest głównie analizator Kjeldahla?
Analizator Kjeldahla używany jest głównie do badania zawartości azotu pierwiastkowego azotu i białek prostych w próbkach. Instrument jest używany w przemyśle spożywczym, przy produkcji karmy dla zwierząt, w rolnictwie, instytutach badawczo-naukowych, w medycynie, w szkolnictwie wyższym, przemyśle chemicznym, badaniach gleby i nawozów, itd. do badania zawartości azotu oraz protein
z wykorzystaniem metody Kjeldahla.

Czy w analizatorze Kjeldahla można używać innego koloru wskaźnika?
W przypadku ręcznej titracji operator może wybrać inny kolor wskaźnika. Jeżeli używany jest tryb automatyczny, należy przypisać kolory wskaźnika według przewidywanych proporcji, dlatego też nie można ich zastąpić innymi reagentami. Proces zmian koloru podczas miareczkowania jest wbudowany
w instrument. Został on zaprogramowany przez producenta w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze wyniki testów i jak najwyższą dokładność.

Na co wskazuje stopień odzysku?
Stopień odzysku próbki koreluje z dokładnością instrumentu oraz odzwierciedla jakość procesu jego produkcji. Dlatego też parametr ten jest ważnym wskaźnikiem wydajności danego sprzętu.

Jakie czynniki wpływają na stopień odzysku?
Głównymi czynnikami wpływającymi na stopień odzysku są: czas destylacji, nadmiar zawartości kwasów
i zasad, czas zakończenia przygotowania i szczelność, a także przepływ wody chłodzącej (chłodziwa) oraz to, czy jej temperatura i ciśnienie nie są zbyt wysokie.

Czy pęcherzyki pojawiające się podczas absorpcji kwasu borowego wpływają na wynik?
Nie, ponieważ w procesie kondensacji, powietrze przepływając przez wodę amoniakalną wnika do roztworu, tworząc pęcherzyki. Jest to zjawisko naturalne i nie ma ono wpływu na wyniki eksperymentu.

Jak długi jest czas pracy (żywotność) analizatora Kjeldahla?
Analizator Kjeldahla został zaprojektowany do 10-letniego okresu pracy. Jego żywotność zależy jednak od kilku czynników, takich jak ilość prowadzonych eksperymentów czy dokładność codziennej konserwacji sprzętu.

Jak zapewnić długą i stabilną pracę analizatora Kjeldahla?
Eksperymenty Kjeldahla przeprowadzane są w trudnych warunkach: silne kwasy i zasady oraz wysoka temperatura, dlatego też stabilność materiałów, z których wykonany jest analizator i ich adaptacja do tego trudnego środowiska są bardzo ważne. Firma Hanon kupuje materiały do produkcji swoich analizatorów na całym świecie i skrupulatnie przestrzega specyfikacji produkcji, co pozwala zapewnić długoterminowe użytkowanie naszych instrumentów. Jednocześnie należy podkreślić, że codzienna konserwacja instrumentu jest niezwykle istotnym czynnikiem zapewniającym jego długoterminowe użytkowanie i stabilność. Sugerujemy opróżniać instrument z płynów przed każdym dłuższym okresem bezczynności, a także czyścić jego przewody oczyszczoną wodą.

Bezpieczeństwo
Analizator Kjeldahla wyposażony jest w następujące funkcje służące bezpieczeństwu pracy:
Jeżeli pojemnik do przygotowania próbek nie znajduje się na swoim miejscu bądź jest niewłaściwie zamontowany: instrument włączy alarm ostrzegający. Zapobiega to wylaniu się roztworu zasadowego bezpośrednio we wnętrzu instrumentu, przedłużając jego żywotność.
Ochrona drzwi bezpieczeństwa: główną funkcją drzwi bezpieczeństwa jest ochrona operatora
i instrumentu. Instrument włączy alarm, jeżeli drzwi bezpieczeństwa są niezamknięte lub niedokładnie zamknięte, a także przypomni operatorowi o konieczności ich zamknięcia.
Wykrywanie przepływu chłodziwa i jego ciśnienia w czasie rzeczywistym: woda chłodząca to kluczowy czynnik wpływający na dokładność wyników testów i normalną pracę instrumentu. Urządzenie automatycznie wyłączy się i uruchomi alarm, jeżeli stwierdzi problem z jednym z czynników wpływających na wyniki, takich jak niedobór chłodziwa, jego zbyt wysoka temperatura lub odcięcie źródła wody w laboratorium.
Alarm przegrzania: instrument automatycznie wyłączy się i uruchomi alarm, jeżeli temperatura generatora pary będzie zbyt wysoka. Zapewnia to bezpieczeństwo osoby użytkującej jak i analizatora.

Poszerzanie zastosowań
Czy analizator Kjeldahla potrzebuje konfiguracji innych urządzeń?
Tak, głównie chodzi o wagę, piec do suszenia próbek, moździerz oraz podstawowe laboratoryjne naczynia szklane niezbędne do konfiguracji reagenta.

Czy analizator Kjeldahla może współpracować z aparatem do przygotowania próbek innej firmy?
W razie wyboru aparatu do przygotowania próbek innej firmy należy upewnić się, że średnica otworu przygotowawczego jest zgodna ze standardem fabrycznym. Sugerujemy zakup aparatu do przygotowania próbek znanej firmy, aby zapewnić dokładność wyników testów i ich dobrą wydajność.

Prawdopodobieństwo wystąpienia awarii
Jakie są najczęstsze problemy z analizatorem Kjeldahla oraz sposoby ich rozwiązania?

Blokada pompy i przewodów na odczynnik zasadowy – należy je wyczyścić i odpowiednio konserwować po użyciu. Krótka żywotność generatora pary – należy używać wody destylowanej lub oczyszczonej, co pozwoli uniknąć tworzenia się osadu.

Wyświetlacz analizatora pokazuje informację, że strumień lub ciśnienie chłodziwa są niewystarczające. Co może być powodem?
Głównym powodem niewystarczającego strumienia lub ciśnienia wody chłodzącej może być zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie laboratoryjnego źródła zasilającego instrument w wodę. W zależności od potrzeb, należy zainstalować dodatkową pompę lub dostosować ciśnienie strumienia zasilającego w chłodziwo.