Oferta

wydrukuj kartę produktu

PoreXpert

PoreXpert to naukowe oprogramowanie, które umożliwia tworzenie modelu materiałów o pewnej charakterystycznej strukturze. Model może zostać stworzony na podstawie danych uzyskanych z analizy porozymetrii rtęciowej lub na podstawie struktury czysto teoretycznej, zdefiniowanej przez użytkownika. Użytkownik ma wybór pomiędzy czterema wersjami oprogramowania: Profesional, Academic, Standard i Cloud, które różnią się rodzajem licencji oraz możliwościami obliczeniowymi.

Powstały model można poddawać różnym zabiegom, symulacjom, takim jak nasączanie różnymi cieczami pod różnymi ciśnieniami, płukanie różnymi gazami, cięcie oraz wielu innym.

Na podstawie tych zabiegów można dokonać następujących obliczeń:
 •  Przepuszczalności
 •  Przewodności
 •  Krętości
 •  Filtracji
 •  Chłonność cieczy
 •  Migracji cieczy
 •  Przewodności cieplnej

Program PoreXpert umożliwia również analizy takie jak:
 •  Sposób połączenia porów
 •  Dystrybucja porów i gardzieli
 •  Analiza struktury 2D pod mikroskopem, po przecięciu próbki
 •  Postęp chłonności cieczy