Oferta

wydrukuj kartę produktu

OPROGRAMOWANIE CRYOBASE

Oprogramowanie do archiwizacji i inwentaryzacji przechowywanych materiałów biologicznych
Oprogramowanie CRYOBASE jest niezbędnym narzędziem do inwentaryzacji i sprawnego administrowania zawartością zbiorników z zamrożonymi materiałami biologicznymi.
Każda pozycja magazynowa w zbiorniku ma swoje odzwierciedlenie w oprogramowaniu. Podczas wkładania preparatu do zbiornika opisujemy dokładnie w programie jaki preparat został włożony z wszystkimi niezbędnymi danymi (istnieje możliwość definiowania jakie informacje o próbce muszą być podane) i do jakiej pozycji magazynowej w zbiorniku. Bardzo cenną funkcją programu jest możliwość wielokryterialnego wyszukiwania próbek w zbiorniku np. przez Nazwisko lub PESEL. Przy kilkuset zapełnionych pozycjach w zbiorniku funkcja ta pozwala znaleźć żądaną próbkę bardzo szybko, w odróżnieniu od szukania "na piechotę".
Oferujemy ponadto drukarki, które w łatwy sposób pozwalają opisać naszą fiolkę z próbką na etykietach samoprzylepnych odpornych na temperaturę ciekłego azotu. Następnie opisaną za pomocą skanera możemy łatwo zeskanować i zlokalizować próbkę w zbiorniku.