Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

MicroActive – Interaktywne oprogramowanie do analizy danych

Inteligentne
  •  Wybierany przez użytkownika widok podglądu danych eksperymentalnych, jako dodatkowa opcja do widoków zaawansowanego i podstawowego. Otwarcie pliku przez użytkownika pozwala na bezpośredni dostęp do danych. Aby przeglądać wyniki, nie jest konieczne tworzenie raportów, szybkie przełączanie między widokiem standardowym, a nowym widokiem graficznym.

Intuicyjne
  •  Wygląd ekranu został zaprojektowany tak, aby interfejs użytkownika był przejrzysty i łatwy w użyciu. Zawiera wiele modeli adsorpcji gazów – wszystkie przy użyciu danych izoterm.

Interaktywne
  •  Bezpośrednia interakcja z danymi adsorpcji. Wystarczy przesunąć linie obliczeniowe by natychmiast uzyskać nowe właściwości tekstualne. Ważne parametry dostępne są po jednym kliknięciu, co pozwala użytkownikowi skupić się bardziej na wynikach niż parametrach badań.
  •  Interaktywna obróbka danych minimalizuje użycie okien dialogowych i kreatorów, w których konieczne jest wpisywanie parametrów obliczeń. Pozwala to użytkownikowi na dokładne i wydajne obliczanie obszaru powierzchni i porowatości materiałów.
  •  Eliminuje wielokrotne powtarzanie eksperymentów w celu określenia optymalnego dopasowania modelu NLDFT do danych eksperymentalnych przy powierzchniach chropowatych i aby wyeliminować błędy pomiarowe – informacje o wynikach są uaktualniane natychmiast.

Innowacyjne oprogramowanie MicroActive firmy Micrometrics pozwala użytkownikom na interaktywną obróbkę danych izoterm pochodzących z analizatorów adsorpcji gazów 3 Flex, ASAP, TriStar i Gemini. Użytkownicy mogą w prosty sposób zmieniać zakres danych branych pod uwagę w czasie obliczeń, dopasowując zakres uzyskanych punktów pomiarowych przy użyciu ruchomych linii obliczeniowych. Izotermy można przeglądać zarówno w skali liniowej jak i logarytmicznej. Są one dostępne dla użytkownika dla każdego modelu obliczeń. Aby przejrzeć rezultaty, nie ma potrzeby tworzenia raportów – teraz można je przeglądać w postaci graficznej, interaktywnie na ekranie monitora.


Interaktywny sposób wyboru obszaru BET pozwala na szybkie i dokładne określenie obszaru powierzchni

Dzięki bezpośredniej reakcji na czynności wykonywane przez użytkownika, funkcje interaktywne oprogramowania MicroActive skracają zazwyczaj żmudną procedurę eksperymentalnego dopasowania wykresu t-plot.

Zastosowanie teorii NLDFT (Non-Local Density Functional ) pozwala na określenie zakłóceń pomiarowych, a także określenie błędów diagnostycznych, umożliwiając w ten sposób określenie właściwego poziomu uproszczenia danych oraz najlepszą prezentację dystrybucji rozmiarów porów.