Oferta

Pobierz katalog wydrukuj kartę produktu

GeoPyc 1365 analizator gęstości pozornej

Przeznaczony jest do pomiaru gęstości objętościowej metodą piknometrii quasicieczowej.
Aparat ten jest pierwszym i jedynym  w świecie aparatem przeznaczonym do analizy nie destrukcyjnej próbek w zakresie gęstości objętościowej.
 • Aparat używa opatentowanej tzw. „suchej cieczy” (DryFlo) do wyznaczania gęstości pozornej materiałów.
 • Szybki pomiar gęstości nasypowej zróżnicowanych materiałów
 • Typowy czas analizy od 5 do 10 min.
 • Automatyczne wyliczenie całkowitej objętości porów
 • Badanie nieniszczące
 • Umożliwia powtarzanie analiz tej samej próbki
 • Bardzo wygodna metoda w porównaniu do metod „mokrych”
 • Proszek 'DryFlo" nie wchodzi w reakcje chemiczne z próbkami.
 • Jest dokładny (typowo: +/- 1,1%)
 • Mierzy w szerokim zakresie objętości ( od 0,3 do 25 cm3)
 • Nie używa toksycznych mediów, czyli nie musi pracować np. pod wyciągiem