Oferta

wydrukuj kartę produktu

Gemini VII (2390) Analizator powierzchni metodą adsorpcji gazowej

Seria analizatorów Gemini VII to w pełni zautomatyzowane, dokładne i precyzyjne, a zarazem niedrogie rozwiązanie do pomiarów obszaru powierzchni i rozmiarów porów ciał stałych. Analizy są przeprowadzane przy użyciu opatentowanej technologii Gemini, która jest rozwinięciem techniki statyczno-objętościowej. Technologia Gemini umożliwia obliczanie niezwykle małych obszarów powierzchni przy użyciu azotu, jako gazu adsorpcyjnego. Typowe adsorpcyjne systemy pomiarowe do tego celu muszą używać kryptonu gazowego, pompy niskiego ciśnienia i dodatkowego wyposażenia elektronicznego. Technologia Gemini pozwala na uzyskanie tych pomiarów przy użyciu azotu, jako adsorbentu, w ten sposób eliminując potrzebę posiadania dodatkowego, kosztownego sprzętu. Seria analizatorów posiada 3 podstawowe konfiguracje: urządzenie Gemini 2390a zostało zaprojektowane przede wszystkim do pomiarów BET oraz obszaru powierzchni metodą Langmuira. Gemini 2390p i 2390t to analizatory wyposażone w system monitorowania ciśnienia nasycenia adsorbenta podczas całego procesu analizy umożliwiające wykonywanie analiz porów.
  • Mierzy powierzchnię właściwą od 0,01 m2/g z użyciem azotu
  • Wielopunktowa analiza BET w 8,5 minuty
  • Możliwa analiza STSA węgla aktywnego
  • Dyskretne pomiary izoterm punktów adsorpcji składające się nawet z 1000 punktów adsorpcji i do 1000 punktów desorpcji w przypadku modelu Gemini 2390t
  • Trzy opcje oprogramowania: Samodzielne urządzenie z keypadem (własna klawiatura), opcja Windows® oraz zgodna z 21CFR, część 11
  • Dostępność trzech opcji aparatu:
2390a – szybki pomiar powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów, statystyki STSA dla sadzy, charakteryzacja mikroporów metodą t- method
 2390p – dodatkowo wyposażony w rurkę do pomiaru ciśnienia nasycenia gazu analitycznego
2390t – ma wszystkie właściwości wersji 2390p i dodatkowo zwiększoną pojemność dewara na ciekły azot, co umożliwia przeprowadzanie długoczasowych analiz. używając danych (do 1000 punktów) sorpcji i desorpcji.