Oferta

wydrukuj kartę produktu

Chemisorb 2720, 2750

Chemisorb 2720 jak i 2750 wykorzystują technikę dynamiczną analizy (przepływającego gazu) do badania fizycznej i chemicznej adsorpcji.
  • ChemiSorb 2720 – posiada podwójne porty, jeden do analizy i jeden do przygotowywania próbek.
  • ChemiSorb 2750 – posiada porty próbek o podwójnej funkcji, które mogą być wykorzystane zarówno jako porty do próbek lub porty do odgazowania. Trzy wbudowane wloty gazu i cztery wloty gazu nośnego pozwalają na prowadzenie wielu różnych eksperymentów bez konieczności odłączania, ponownego podłączania i oczyszczania przewodów gazowych.
  • Opcjonalne podłączenie pozwala na to, by ChemiSorb wykorzystywał spektrometr masowy lub inne zewnętrzne detektory.
  • Opcjonalny system ChemiSoft™ TPx (temperaturowy programowany kontroler i oprogramowanie) rozszerza potencjał ChemiSorb 2720 lub 2750 włączając: obszar powierzchniowy BET wielopunktowy, reakcje o zaprogramowanej temperaturze, archiwizowanie danych i zaawansowane opcje redukcji danych i raportowania. 
  • Elektrycznie uruchomiane zawory wlotowe zezwalają na wykorzystanie gazów zawierających H2, CO, O2, N2O, NH3, źródło par cieczy, albo inny gaz adsorpcyjny.