Oferta

wydrukuj kartę produktu

Charakterystyka modelu PSA-300LC

Nowy model PSA-300LC firmy L&C to w pełni automatyczne narzędzie do badań separacji gazu i oceny zdolności adsorpcyjnych próbek materiałów o małych objętościach. Pozwala on na wykonanie najbardziej skomplikowanych analiz PSA,
a przy tym jest łatwy w obsłudze, elastyczny i bezpieczny. Badania można wykonywać zarówno na pojedynczym złożu jak i w dwóch złożach. Analizator znajduje zastosowanie w dziedzinach z zakresu badań, rozwoju i jest dostosowany do specyficznych warunków najbardziej wymagających klientów.

Charakterystyka modelu PSA-300LC:
 • W konfiguracji z dwoma złożami dostępne są dwa modele o wymiarach złoża 1/4 " x 4" i 1/2 " x 10". Objętość złoża dla dwóch modeli może wynosić odpowiednio do 2cm3 i do 20cm3
 • Unikalne cechy konstrukcyjne aparatu pozwalają na pracę w trybie pojedynczego złoża
 • Prędkość przepływu gazu do 100cm3/min dla modelu 1/4 " i do 1000cm3/min dla modelu 1/2"
 • Zakres ciśnienia do 20 barów, a wraz z opcjonalną pompą próżniową analizator PSA-300LC zapewnia kontrolowane badania w zakresie od 0,1 Tora.
 • Zakres temperaturowy prowadzenia doświadczeń od 10°C do 40°C przy użyciu modułu chłodzenia oraz od 40°C do 350°C przy użyciu elementu grzejnego
 • Całkowicie zautomatyzowane cykle suszenia
 • Kontrola i precyzja pomiaru temperatury oraz ciśnienia/próżni zapewniona z poziomu oprogramowania systemu
 • Kompletny system komputerowy zawiera potrzebne oprogramowanie firmy L&C dla szerokiego zakresu protokołów rozdzielania gazów PSA/VSA
 • Opcjonalne niestandardowe wyposażenie obejmuje systemy monitorowania, takie jak chromatograf gazowy, spektrometr masowy itp.Podstawowe funkcje oprogramowania:
 • Elastyczność w definiowaniu zmian ciśnienia, czyszczenia i cykli płukania.
 • Kontrola temperatury, ciśnienia/próżni i zadawania przepływu/płukania wewnątrz złóż adsorpcyjnych.
 • Zbieranie danych w formacie Excel w odstępach czasowych wybranych przez użytkownika.
 • Graficzne śledzenie on-line wszystkich parametrów doświadczalnych, z możliwością zmiany parametrów testowych w czasie trwania eksperymentu.


Urządzenie dostępne także w wersji PSA-1000 o większych objętościach złóż oraz przepływach w zakresie od 1litra/min to 800 litrów/min