Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator sorpcji fizycznej i chemicznej ASAP2020 PLUS / ASAP 2050™ Xtended Pressure Sorption Analyzer

W pełni zautomatyzowany system do oznaczania jedno i wielopunktowej powierzchni właściwej oraz do wyznaczania wielkości i dystrybucji porów (w tym mikroporów).  • Zupełnie nowy interfejs oprogramowania pracujący w środowisku Windows wraz z wbudowanym oprogramowaniem do interaktywnej obróbki danych MicroActive.
  • Pomiar powierzchni właściwej w zakresie od poniżej 0,01 do ponad 4000 m2/g
  • System pomiaru mikroporów dostarcza danych na temat porowatości dla porów tak małych jak 0.35 nanometrów wraz z pełnym wyborem raportów.
  • Całkowicie automatyczne działanie
  • W opcji Multigas możliwość stosowania różnych gazów analitycznych w tym kryptonu,
  • Wygodne i proste w obsłudze oprogramowanie działające w systemie Windows
  • Opcja Micropore do badania mikroporowatości
  • Intuicyjne i wydajne oprogramowanie oparte na systemie Windows®, które zawiera łatwe w użyciu interakcyjne kreatory (Wizards™) ułatwiające prowadzenie stawiających nawet najwyższe wymagania eksperymentów.
  • Wysoce elastyczny i interakcyjny system raportowania, który zawiera nadzwyczaj wszechstronny graficzny interfejs użytkownika pozwalający na prezentację wyników zgodnie z życzeniem użytkownika.
DOSTĘPNE MODELE:

ASAP 2020C - Opcja chemisorpcji zawiera sześć dodatkowych wejść gazowych
i wbudowane przyłącze do wykorzystania ze spektrometrem masowym lub chromatografem gazowym. Dodatkowe wloty są również dostępne, jako opcja w systemie standardowym.

ASAP 2020MP – Opcja sorpcji fizycznej i mikroporów.

ASAP 2020KMPC – Opcja sorpcji fizycznej i mikroporów,
chemisorpcji + uszczelnienia z kalrezu.

ASAP 2050 – Ten analizator sorpcji fizycznej przeznaczony do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości materiałów może analizować próbki w zakresie od głębokiej próżni do ciśnienia rządu 10 barów. Aparat ten posiada dodatkowo wszelkie pozostałe cechy aparatu podstawowego model ASAP™ 2020. Najczęstsze zastosowanie do adsorpcja H2 i CO2.

ASAP 2020HD – Opcja ta zapewnia większą rozdzielczość i dokładność pomiaru sorpcji fizycznej – w tym analizy mikroporów oraz chemisorpcji. Aparat wyposażony jest w przetwornik ciśnienia o rozdzielczości 0,0000001 mmHg. Większa biblioteka modeli DFT/NLDFT. Nadaje się doskonale do określania mikroporowatości materiałów oraz absorpcji wodoru, metanu i CO2. Badanie materiałów MOF, węgli aktywnych i zeolitów.
Istnieje możliwość unowocześnienia istniejącego już modelu ASAP o opcję HD


Typowe zastosowania analizatorów serii ASAP:

Przemysł farmaceutyczny – Obszar powierzchniowy i porowatość odgrywają znaczącą rolę w zdolności do oczyszczania, przetwarzania, mieszania, tabletkowania i pakowania substancji lekarstw. Okres przechowywania i tempo rozpuszczania (odpowiedzialne za to jak szybko lek staje się dostępny dla organizmu) zależą od obszaru powierzchniowego i porowatości materiału.

Ceramika – Informacje na temat obszaru powierzchniowego i porowatości pomagają określić procedury utwardzania i wiązania, zapewnić odpowiednią wytrzymałość na wilgotno i dają produkt końcowy o pożądanej wytrzymałości, teksturze, wyglądzie i gęstości.

Węgle Aktywne – Obszar powierzchniowy i porowatość musi być zoptymalizowana w wąskich zakresach, aby dokładnie realizować odzyskiwanie par benzyny w samochodach, odzyskiwanie rozpuszczalników w pracach malarskich lub kontrolę zanieczyszczeń w zarządzaniu ściekami.

Sadza – Producenci opon odkryli, że obszar powierzchniowy węgli ma wpływ na czas zużycia, przyczepność
i osiągi opon. Przewidywane wykorzystanie opon lub typ pojazdu, na którym opony będą zastosowane determinuje czy wymagane będzie zastosowanie węgli o małym lub dużym obszarze powierzchniowym.

Farby i powłoki - Obszar powierzchniowy barwnika lub wypełniacza wpływa na takie właściwości jak połysk, teksturę, kolor, nasycenie koloru, jaskrawość, zawartość części stałych i przyleganie warstw. Porowatość może mieć wpływ na takie właściwości w zastosowaniu jak płynność, wysychanie lub czas ustalania i grubość warstwy.

Katalizatory – Aktywny obszar powierzchniowy i porowata struktura katalizatorów mają wielki wpływ na tempo produkcji. Ograniczenie rozmiaru porów pozwala jedynie cząsteczkom o pożądanych rozmiarach na to, by wejść i wyjść tworząc selektywny katalizator, który doprowadzi do powstania przede wszystkim pożądanego produktu. Eksperymenty chemisorpcyjne są cenne w momencie wyboru katalizatorów do określonego celu, kwalifikowania sprzedawców katalizatorów i testowaniu osiągów katalizatora w czasie, aby ustalić, kiedy katalizator powinien być reaktywowany lub wymieniony.

Materiały miotające pocisków – Obszar powierzchniowy materiałów miotających używanych w produkcji amunicji bezpośrednio wpływa na tempo spalania. Zbyt wysokie tempo może być niebezpieczne, zbyt niskie tempo może spowodować niesprawność i niedokładność.

Wszczepy stosowane w medycynie - Obszar powierzchniowy i porowatość materiałów stosowanych we wszczepach stosowanych w medycynie wpływa na przyleganie materiału do kości i tkanek.

Elektronika – Wytwarzanie zwartych, miniaturowych kondensatorów z wykorzystaniem minimalnych ilości kosztownych surowców wymaga stworzenia w sposób kontrolowany rozwiniętego obszaru powierzchniowego o starannie zaprojektowanej sieci porów.

Przemysł kosmetyczny – Obszar powierzchniowy jest często używanym przez producentów kosmetyków czynnikiem przewidującym rozmiar cząsteczki, gdy tendencje do zbrylania się drobnych proszków czynią analizę z zastosowaniem przyrządów do wymiarowania cząsteczek trudną.

Loty kosmiczne – Obszar powierzchniowy i porowatość osłon ciepłochronnych i materiałów izolacyjnych wpływa zarówno na masę jak i na działanie.

Nanorurki – Obszar powierzchniowy i mikroporowatość nanorurek są wykorzystywane do przewidywania wydajności materiału do przechowywania wodoru.

Ogniwa paliwowe – Elektrody ogniw paliwowych wymagają dużego obszaru powierzchniowego o kontrolowanej porowatości, aby uzyskać optymalną gęstość mocy.