Oferta

wydrukuj kartę produktu

3FLEX CHEMI

Jest w pełni automatycznym analizatorem, zaprojektowanym do przeprowadzania różnorodnych badań z najwyższą dokładnością, rozdzielczością i redukcją danych. Trzy-portowa budowa aparatu pozwala na długie analizy mezoporów/mikroporów. Analizy fizysorpcyjne lub chemisorpcyjne mogą być przeprowadzane jednocześnie. Każdy port jest w stanie osiągnąć bardzo niskie ciśnienie bezwzględne, co wynika z budowy manifoldu oraz jego połączenia do systemu super wysokiej próżni. Dzięki temu pomiary mikroporów w zakresie niskich ciśnień względnych są znacznie precyzyjniejsze od znanych do tej pory. Aparat może być również skonfigurowany pod analizę z użyciem kryptonu do pomiarów bardzo małych powierzchni. Analizator można doposażyć opcjonalnie o spektrometr masowy.