Posiadamy własne konstrukcje aparatury i unikatowe wdrożenia
Jesteśmy pionierami w zakresie analiz śladowych związków azotu, siarki i chloru na rynku polskim, zautomatyzowanych analizatorów: chemicznych, sorpcji, mikroporowatosci, granulometrów i potencjału Zeta.

Syl & Ant Instruments

Skontaktuj się

032 230-32-01
Aparatura naukowo - badawcza, kontrolno - pomiarowa i elektronika przemysłowa
dowiedz się więcej
Założycielem Firmy jest inż. Józef Nitka, współautor i autor 7 patentów i 75 wzorów użytkowych, laureat konkursów wynalazczych, jedna z dwu osób reprezentujących PAN na I Światowej Wystawie Osiągnięć Młodych Wynalazców, członek Stowarzyszeń podległych NOT jak i jeden z członków założycieli eli-tarnego Towarzystwa Konsultantów Polskich. Celem naszej działalności jest rozwiązywanie problemów analitycznych naszych Klientów za pomocą nowoczesnych, często jeszcze mało znanych w Polsce, a w świecie już uznanych narzędzi pomiarowych, przy wykorzystaniu posiadanej przez nas ogromnej wiedzy praktycznej w zakresie analiz laboratoryjnych.