MAGRITEK Z MOCNĄ OFERTĄ

Opatentowana konstrukcja Spektometru NMR zapewnia wysoką wydajność, kompaktowość oraz niezawodność urządzenia, które zmieści się na typowym stole laboratoryjnym. Ze względu na zastosowanie magnesu stałego, system nie wymaga drogiej kriogeniki.
Spektrometr NMR SpinsolveCarbon pracuje w częstotliwości 42.5 MHz dla widm protonowych 1H, dostępny jest także w wersjach 40.1 MHz dla widm fluorowych 19F, 10.8 MHz dla widm węglowych 13C oraz dla zaawansowanych wersji eksperymentów 2D NMR, takich jak HMQC, HETCOR, COSY oraz JRE.
Silną stroną instrumentu NMR jest jego znakomita rozdzielczość i zdolność oddzielania pików różnych grup chemicznych w widmie. Lepszy rozkład zapewnia lepszą charakterystykę złożonych cząstek. Rozdzielczość systemu Spinsolve™ NMR - 0.55% szerokość linii < 40 Hz jest najlepsza wśród systemów NMR dostępnych na rynku.


Wyjątkowa wydajność:

Nie wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu NMR, aby uzyskać wspaniałe wyniki. System 2D COSY pozwala uwidocznić małe piki, nawet jeśli są one ukryte w widmie protonowym 1D (Rys poniżej). Pokazuje to jak potężnym narzędziem jest 2D COSY NMR oraz jak ważny może być dla stacjonarnych spektrometrów NMR. Wynik można uzyskać już w ciągu 10 sekund (dla próbek o średnim i wysokim stężeniu) oraz w czasie krótszym niż 10 minut dla próbek rozcieńczonych.


Wygodny i łatwy w użyciu

Spinsolve NMR może zostać wdrożony w laboratorium naukowym jak i szkoleniowym. Ze względu na łatwość obsługi, bezpieczeństwo pracy oraz proste i łatwe w obsłudze oprogramowanie, z urządzenia mogą korzystać sami studenci bez nadzoru operatorów – ekspertów.
Niski koszt zakupu i eksploatacji:
System Spinsolve NMR kosztuje ułamek ceny tradycyjnych systemów z magnesami nadprzewodzącymi oraz nie wymaga drogich układów chłodzenia kriogenicznego. Znacznie obniża to koszty samego zakupu jak i przyszłej eksploatacji.


Bezpieczeństwo:

Unikalna budowa utrzymuje rozproszone pole magnetyczne całkowicie wewnątrz spektrometru Spinsolve™ NMR, co pozwala uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem podczas pracy obok aparatu oraz pozwala wdrożyć urządzenie w zwykłym laboratorium chemicznym obok innych instrumentów analitycznych.


Oprogramowanie:

Spektrometr Spinsolve™ NMR jest sterowany przez łatwe w użyciu oprogramowanie, które zostało zaprojektowane, aby umożliwić użytkownikom obsługę systemu przy niewielkim szkoleniu. Zbierane widma mogą być oglądane bezpośrednio na ekranie komputera lub łatwo przesyłane pocztą elektroniczną czy poprzez sieć do innego komputera w celu dalszej analizy.