REALIZACJA OBOWIĄZKU WYNIKAJACEGO Z ART. 32C UST. 2 USTAWY Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. PRAWO ATOMOWE