Oferta

wydrukuj kartę produktu

VacPrep 061

Przygotowuje próbki do analiz obszaru powierzchni
i struktur porów. Moduł pozwala na proste i łatwe przygotowanie próbek przy zastosowaniu metody przepływającego gazu. VacPrep oferuje również tryb próżni, który przygotowuje próbkę przez jej ogrzanie i odgazowanie. VacPrep oferuje dwie metody usuwania zanieczyszczeń z próbki, takich jak para wodna czy adsorbowane gazy, jednocześnie pozwalając uniknąć zakłócenia pomiaru obszaru powierzchni.
VacPrep posiada sześć stacji odgazowania, pozwala wybrać próżnię lub obróbkę strumieniem gazu niezależnie dla każdej z nich. Dzięki takim możliwościom, operator może wybrać metodę przygotowania próbek, która będzie najlepiej dopasowana do użytego materiału
i zastosowania.
Z użyciem modułu VacPrep, zminimalizowane jest ryzyko zanieczyszczenia próbki podczas jej przeniesienia z modułu odgazowania do procesu analitycznego. Znacznie podnosi to wiarygodność pomiarów oraz precyzję uzyskiwanych z nich wyników.
VacPrep pozwala na wybór temperatury i techniki przygotowania w zależności od używanej próbki i zastosowania.Specyfikacja techniczna

Metoda odgazowania:
Przepływ gazu, lub odgazowanie pod próżnią
Liczba stanowisk przygotowania: 6
Probówki:
• Sześć rodzajów, o średnicy do 1.15“ (30mm)
Blok grzania:
• Temperatura: od temp. otoczenia do 450oC, z dokładnością  +/-1 oC
Zasilanie:
• Napięcie: 100, 120, 220, 240 VAC +/-10%
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Moc: 200 VA maximum
Warunki pracy:
• Temperatura: 10 to 35 oC praca, 0 to 50 oC - przechowywanie
• Wilgotność: do 90% względne, bez kondensacji
Gazy:
• Hel, azot, argon i inne gazy które nie adsorbują się w temperaturze otoczenia
Przepływ:
• do 50 cm3/min
Ilość próbek:
• sześć grzanych portów i sześć miejsc schładzania.
Poziom próżni:
• Uzależniony od zastosowanej pompy próżniowej. Typowo < 20 µmHg 
Wymiary:
Wysokość: 43 cm
Szerokość: 36 cm 
Głębokość: 30 cm
Masa: 10 kg