Oferta

wydrukuj kartę produktu

TECHNOLOGIA ANALIZY GAZÓW ŚLADOWYCH

TECHNOLOGIA ANALIZY GAZÓW ŚLADOWYCH FIRMY IONICON – ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB MONITOROWANIA! PRODUKT ŚWIATOWEGO LIDERA TECHNIKI PTR-MS.

LoD < 5 pptv Rozdzielczość do 8000 m/Δm (FWHM)

  • Instrument IONICON PTR-TOF 8000 jest ultra-czułym wykrywaczem lotnych substancji organicznych (VOC), który pozwala na ciągłe zliczanie VOC przy zachowaniu bardzo dużej rozdzielczości masy.
  • Nasz nowy produkt oparty na technice czasu przelotu (TOC) łączy bardzo niskie limity detekcji w czasie rzeczywistym z jednocyfrowym zakresem pptv pokrywającym liniowy zakres sześciu rzędów wielkości z niezwykłą rozdzielczością masy do 8000 m/Δm.
  • Analiza ilościowa całego zakresu masy w ciągu ułamka sekundy w połączeniu z rozdzielczością, która umożliwia separację składowych izobarycznych to niezwykłe cechy technologii PTR-TOFMS firmy IONICON.
  • Bezpośrednie dozowanie próbki bez przygotowania wpływają dodatnio na szybkość i prostotę działania wszystkich naszych instrumentów.
  • Unikalna technologia miękkiej jonizacji (PTR) w połączeniu z niezwykle szerokim doświadczeniem w zakresie chemicznej jonizacji fazy gazowej oraz budowy instrumentów naukowych są podstawami naszej niezawodności, niezwykle niskich limitów detekcji, bardzo niskiej fragmentacji masy, szybkiego czasu reakcji oraz wydajności naszych systemów PTR-MS.

Aparaty dostępne w różnych wersjach:
PTR-TOF 6000: LoD < 1 pptv  Rozdzielczość do 6000 m/Δm (FWHM)
PTR-TOF 2000: LoD < 5 pptv  Rozdzielczość do 2000 m/Δm (FWHM)
PTR-TOF 1000: LoD < 10 pptv Rozdzielczość do 1500 m/Δm (FWHM)
PTR-QMS 500: LoD < 1 pptv  Zakres masy 1 – 512 amu
PTR-QMS 300: LoD < 300 pptv Zakres masy 1 – 300 amuGeneratory gazów wzorcowych (GCU i LCU)

Generatory GCU firmy IONICON w sposób dynamiczny generują określone gazy poprzez rozcieńczenie wzorca. Zapewniają, w sposób kontrolowany, zadane stężenie różnych lotnych związków organicznych
w strumieniu ultra czystego gazu nośnego. Pozwala to na dokładną kalibrację urządzeń stosowanych
w zakresie kontroli jakości.

Generatory LCU firmy IONICON w sposób dynamiczny generują gazy poprzez odparowanie wodnych roztworów wzorca. Zapewniają,
w sposób kontrolowany określenie stężenia różnych związków
w strumieniu gazu nośnego. Układ ten może być stosowany
do precyzyjnego wzorcowania analizatorów gazów śladowych
w szerokim zakresie związków i stężeń.