Oferta

wydrukuj kartę produktu

SYSTEMY POMIARU NANO-CZĄSTEK W ZAKRESIE OD 0,8 NM DO PONAD 30 µM

Systemy optyczne rozpraszające światło nie mogą wykrywać cząstek zawieszonych poniżej 0,1 µm, ponieważ intensywność światła rozproszonego spada z szóstą mocą wielkości cząstek. Z tego względu firma Grimm proponuje dwa rozwiązania pomiarowe:

Licznik kondensacji cząstek (CPC)
W liczniku CPC, nanocząstki są akumulowane poprzez kondensację. Próbka powietrza przepływa przez ogrzewany saturator, gdzie jest wzbogacona o pary butanolu. Po ochłodzeniu w skraplaczu przesycona para skrapla się na nanocząstkach, które działają jak zarodki kondensacji. Powstałe kropelki są wystarczająco duże, aby wykryć je techniką optycznego rozpraszania światła.

Elektrometr Puszka Faradaya (FCE)
Nanocząstki są zbierane na filtrze w puszce Faradaya. Cząstki osadzone na filtrze przekazują ładunek co inicjuje powstanie małego prądu, który jest przekształcany na napięcie z zastosowaniem opornika o wysokiej impedancji. To jest całkowita i szybka metoda z T10-90 = 88 ms do pomiaru stężenia nanocząstek. Metoda ta nie wymaga materiałów eksploatacyjnych.

Mobilny analizator różnicowy (DMA)
Analizator DMA mierzy rozmiar cząstek wykorzystując ich ruchliwości w polu elektrycznym. Ujemnie naładowane cząstki są przyciągane przez elektrodę dodatnią i dla danego napięcia tylko cząstki o danej ruchliwości przechodzą przez szczelinę wylotową w DMA. Aparat może być również stosowany do generowania mono-dyspersyjnych aerozoli podczas użytkowania przy stałym napięciu dodatniej elektrody. Cząstki te są następnie zliczane przez CPC lub FCE.

Typowe zastosowania to:
 • Badania w zakresie wdychania i narażenia.
 • Badania w zakresie ochrony środowiska i klimatu
 • Pomiary emisji z silników diesel i benzynowych (norma EURO V)
 • Monitorowanie miejsc pracy
 • Badania wpływu zanieczyszczeń na zdrowie
 • Monitorowanie procesów w nanotechnologiach
 • Pomiary lotnicze
 • Badania podstawowe aerozolu
 • Mobilne badania aerozoli
 • Badania wzrostu nanocząstek, koagulacji i transportu
 • Badania filtrów
 • Pomiary emisji w pomieszczeniach z drukarkami


Firma Grimm oferuje również:

Testery wydajności filtrów
GRIMM oferuje różne urządzenia testowe do kontroli niestandardowych filtrów tylko części bądź całości układu. Możemy nawet dostarczyć duże jednostki automatycznego testowania. Filtr spełnienia specyficzne wymagania.
Systemy GRIMM wyróżnia trwałość, niezawodność, niskie koszty utrzymania, a także przyjazne dla użytkownika zbieranie i analiza danych.