Oferta

wydrukuj kartę produktu

SYSTEM L-3000 RIGOL HPLC

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) jest jednym z najczęściej stosowanych strategii analizy chemicznej. Ze względu na swoją doskonałą zdolnością do rozdzielania i analizy związków o wysokich temperaturach topnienia, niskiej stabilności termicznej, aktywności biologicznej lub dużej masie cząsteczkowej.
HPLC jest szeroko stosowana w dziedzinie farmacji, biochemii, polimerów i innych gałęziach przemysłu chemicznego.

System L-3000 RIGOL HPLC został opracowany przez RIGOL Technologies Inc. w celu szybkiej i dokładnej analizy różnych rodzajów związków. L-3000 oferuje idealne połączenie rozdzielczości, prędkości analizy, przepustowości próbek i czułości detekcji: ciśnienie robocze 9000 psi, częstotliwość próbkowania 100 Hz i zakres liniowy 2,5 AU, gwarantuje możliwość wykonania pełnych analiz, spełniając oczekiwania budżetowe.
Ciśnienie operacyjne do 9000 psi rozszerza zakres stosowania analizy chromatograficznej, poprawia wytrzymałość i niezawodność działania całego systemu
Zakres liniowy detektora do 2,5 AU umożliwia dokładne badanie bardzo różnych stężeń próbki, wysokich stężeń substancji lub składnika (ów) śladowego.
Łatwa w obsłudze stacja robocza HPLC, zgodna z FDA 21 CFR Part 11, GLP, przepisami GMP.