Oferta

wydrukuj kartę produktu

Seria przenośnych oraz stacjonarnych analizatorów jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń (pyłów i aerozoli biologicznych)

Zastosowanie serii przenośnych analizatorów:
 • Monitorowanie jakości powietrza na stanowiskach pracy
 • Jako przenośne urządzenie do monitorowania pyłu
 • Monitoring w zakładach przemysłowych i produkcyjnych
 • Nadzór wartości granicznych dla pyłów
 • Monitorowanie wentylacji
 • Element wyposażenia do analizy źródeł pyłu
 • Szybkie określenie alergenów pochodzenia biologicznego
 • Pomiar powietrza wywiewanego ze stajni
 • Pomiar w trudno dostępnych obszarach / niebezpiecznych do zdrowia
 • Pomiar na wyższych wysokościach
 • Pomiar przy zmieniającym się ciśnieniu powietrza
Przenośne generatory aerozoli

GRIMM AEROZOL oferuje linię generatorów aerozolu oraz dyspergatorów do wytwarzania mono- lub poli – zdyspergowanego aerozolu cząsteczek stałych lub ciekłych, w zakresie od 0,6 nm do 20 um.
Jest to pełna linia generatorów aerozoli w zakresie rozmiarów od sub-nano cząstek, a kończąc na dużych generatorach aerozolu w postaci suchego proszku i pyłu.

Nasze modele od 7.811 do 7.821 przeznaczone są do generowania ciekłego aerozolu, w którym występują mono- lub poli- zdyspergowanie cząstki zawieszone (także małe zarodniki, bakterie, zawieszone w postaci ciekłej, może być zdyspergowany w postaci aerozolu).

Modele od 7.861 do 7.881 przeznaczone są do generowania aerozoli techniką spalania. Rozmiar cząstek produkowanych tą techniką leży     w zakresie nanocząstek i mogą być produkowane w wysokich stężeniach.
Modele od 7.841 do 7.851 generują aerozol suchego proszku, składający się z mono- lub poli-dyspersyjnych cząstek.