Oferta

wydrukuj kartę produktu

Particle Insight Dynamiczny analizator obrazu i kształtu próbki

Aparat Particle Insight jest idealnym narzędziem do zastosowań gdzie ważnym parametrem jest kształt cząstek, a nie tylko ich wymiary. Unikalną cechą tego aparatu jest to, ze potrafi określić cząstki w/g 28 różnych parametrów kształtu. Pozwala to na elastyczność w kwalifikacji cząstek wg parametrów ich kształtu, co może mieć decydujące znaczenie dla produktu końcowego.
Próbki są analizowane w czasie rzeczywistym w roztworach wodnych lub organicznych. Analizator ten pracuje w szerokim zakresie pomiarowym od 3 - 800 µm i znajduje zastosowanie dla szerokiej palety próbek przemysłowych, biologicznych i geologicznych.