Oferta

wydrukuj kartę produktu

Iatroscan MK6, analizator TLC/FID

Wiadomo z praktyki ( i bogatej literatury), iż łatwo lotne substancje oraz substancje charakteryzujące się niską temperaturą wrzenia są z powodzeniem analizowane za pomocą chromatografii gazowej (GC). Z kolei analiza łatwo rozpuszczalnych substancji dokonywana jest techniką chromatografii wysokociśnieniowej (HPLC).
Problemem jest natomiast chromatografia substancji charakteryzujących się wysoką temperaturą wrzenia lub wysoką masą cząsteczkową, jak również substancji niecharakteryzujących się absorpcją lub fluorescencją w zakresie optycznym.
Firma IATRON LABORATORIES INC. z Japonii rozwiązała ten problem wprowadzając do techniki analitycznej nowy jakościowo instrument TLC/FID Iatroscan MK6, łączący w sobie technikę chromatografii cienkowarstwowej (TLC) charakteryzującej się wysoką selektywnością i czułością, oraz technikę detekcji opartą na detektorze płomieniowo – jonizacyjnym (FID), charakteryzującym się bardzo wysoką czułością.
W odróżnieniu od tradycyjnej metody TLC, w systemie Iatroscan stosuje się zamiast płytek TLC, odpowiednio spreparowane i precyzyjne pręciki Chromarod.
Połączenie tych dwóch znanych technik (TLC + FID) pozwala na skuteczne
i bezproblemowe oznaczenie wysokowrzących węglowodorów i próbek fizjologicznych. Aparat ten jest
z powodzeniem stosowany w analizie bitumów i smoły oraz w analizie olejów, środków powierzchniowo-czynnych, lipidów, tłuszczów i ekstraktów roślinnych – substancji organicznych wykazujących brak absorpcji UV i fluorescencji, trudnych do analizy za pomocą tradycyjnej chromatografii gazowej czy też cieczowej.
W połączeniu z systemem komputerowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem, aparat Iatroscan wytycza nową znaną tylko nielicznym, jakość analityczną. System Iatroscan jest stosowany w wielu różnych dziedzinach, takich jak: hodowla roślin, leśnictwo, rybołówstwo, przedsiębiorstwa przerobu węgla i ropy naftowej, produkty węglowe, biochemia, biotechnologia, przedsiębiorstwa farmaceutyczne, zanieczyszczenie środowiska, badanie żywności itp.

Aplikacje systemu Iatroscan:
 • lipidy,
 • glicerydy,
 • izomery,
 • smary,
 • trójglicerydy,
 • analiza żywności,
 • kosmetyki,
 • bitumy, ciężkie frakcje olejowe, itp.
Zalety systemu Iatroscan:
 • możliwość pracy na 10 prętach Chromarod jednocześnie,
 • szerokie zastosowanie,
 • pręty Chromarod można używać do 100 razy,
 • krótki czas analizy – 20÷30 minut w zależności od metody.

Analiza lipidów

Wiele instytucji zajmujących się nauką o uprawie roślin używa systemu Iatroscan do analizy metabolizmu i biochemii roślin. Firmy farmaceutyczne i medyczne stosują Iatroscan do wykrywania i analizowania aktywnych substancji biologicznych i medycznych. Przedsiębiorstwa z sektora spożywczego używają aparatu do kontroli jakości i prowadzenia badań np. tłuszczów.
Wszystkie węglowodory o wysokiej temperaturze wrzenia, które są separowane metodą TLC, mogą być analizowane pod względem ilościowym i jakościowym za pomocą detektora FID. Niski koszt analizy, proste przygotowanie próbki i ilość analiz na godzinę czyni ten system analityczny bardzo atrakcyjnym i tanim w eksploatacji.

Separacja próbki wykonywana jest metodą TLC na pręcikach nazywanych Chromarod (kwarcowe pręty pokryte warstwą krzemu lub korundu), natomiast standardowym detektorem jest detektor FID.

OPCJA: Za pomocą dodatkowego detektora FPD można również oznaczać siarkę i fosfor.

Próbka nanoszona jest na 10 pręcików Chromarod za pomocą specjalnego systemu aplikacyjnego: półautomatycznego – Autospotter lub automatycznego – Full-Automatic-Sample Spotter. Po naniesieniu próbki pręciki Chromarod w specjalnej ramce umieszczane są w Iatroscanie a następnie skanowane płomieniem wodorowym. Kolektor umieszczony ponad płomieniem generuje sygnał analogowy przeliczany następnie przez oprogramowanie ChromStar na zewnętrznym komputerze PC.

Analiza bitumów i ropy naftowej

Specjaliści Firmy Iatron nieustannie dążą do zagwarantowania najlepszego serwisu swoim klientom. W tym celu prowadzone są badania nad opracowaniem nowych metod analitycznych i nowych aplikacji. Wszystko to po to by ułatwić pracę obecnym i przyszłym użytkownikom systemu Iatroscan.

Po długotrwałych badania zespół specjalistów pracujących nad analizą bitumów stworzył nową, lepszą metodę separacji bitumów z grupy S.A.R.A. Za pomocą tej metody można separować aromaty w grupie, odpowiadające Mono- Di- i Poliaromatom.

Na podstawie analiz porównawczych wyników uzyskanych metodami TLC/FID i klasyczną chromatografią kolumnową w wynikach uzyskanych na Iatroscanie można zauważyć znacznie lepszy rozkład i separację niż w chromatografii kolumnowej.

Jest to bardzo ważny krok w kierunku wykonywania bardziej efektywnych analiz bitumów. Za pomocą tej metody można uzyskać lepszy obraz składu i jakości analizowanych bitumów, jak również znajduje się optymalne wiązania z polimerami.