Oferta

wydrukuj kartę produktu

Dynamiczny analizator sorpcji par (grawimetryczny) - Advantage DVS

Automatyczny, wielogazowy, grawimetryczny analizator sorpcji przeznaczony do zaawansowanych zastosowań badawczych.

Dynamiczna Sorpcja Pary (DVS) jest wiodącą grawimetryczną metodą badania sorpcji /desorpcji par wody i innych rozpuszczalników na materiałach złożonych z cząsteczek stałych. Wynaleziony przez Surface Measurement Systems (SMS) w 1994 roku, DVS zrewolucjonizował dziedzinę grawimetrycznego pomiaru sorpcji wilgoci, wymienił przestarzałą metodę eksykatorową, która wymagała dużo pracy i pochłaniała dużo czasu, za pomocą metody instrumentalnej. Rodzina instrumentów DVS została zaprojektowana, oraz rozwinięta i wyprodukowana przez firmę SMS używając wagi SMS UltraBalance jako serca systemu.
Instrumenty z rodziny DVS są teraz używane w wielu laboratoriach na całym świecie,
w szerokim zakresie badań jak również badaniach QA rozwiązujących problemy
w sformułowaniu, stabilności produktu, asymilacji wilgoci i innych par jak i gazów. Aparaty te znajdują też zastosowanie przy opracowywaniu opakowań na produkt stały.


Przykłady zastosowania urządzenia DVS
 • Wchłanianie wilgoci przez leki, żywność i materiały naturalne.
 • Stabilność i zbrylanie składników żywności.
 • Dyfuzja wilgoci w systemach opakowań typu blister.
 • Sorpcja wilgoci i innych par w hydrofobicznych materiałach farmaceutycznych.
 • Energia powierzchni i obszary powierzchni substancji proszkowych przy użyciu organicznych sond gazowych.
 • Określanie punktów rozpływania się (absorpcja wilgoci z powietrza atmosferycznego w ciałach stałych).
 • Wywołane przez wilgoć procesy zeszklenia w materiałach amorficznych.
 • Określanie składu w materiałach amorficznych.
 • Farmaceutyczna stabilność, schnięcie i rozpad pod wpływem temperatury.
 • Adsorpcja materiałów porowatych.


Specyfikacja techniczna

Model

DVS Advantage 1

DVS Advantage 2

100 T(Cahn)*

1Waga próbki

1,5 g

5 g

100 g

Zakres dynamiczny

150 mg

1 g

10 g

Minimalna waga próbki

1 mg

20 mg

20 mg

Czułość

0,1 μg

1 μg

10.0 μg

Zakres temperatur wstępnego wygrzewania próbki

Do 150°C

Do 150°C

Do 150oC

Zakres temperatur

5 - 85°C

5 – 85°C

5-85oC**

Zakres wilgotności

0 – 98% RH

0 – 98% RH

0 – 98% RH

Dokładność pomiaru wilgotności

± 0,5 RH

± 0,5 RH

± 0,5 RH

Zakresy stężeń substancji lotnych

0 – 96% p/p0

0 – 96% p/p0

0 – 96% p/p0

Dokładność pomiaru ciśnienia substancji lotnych

± 0,7 % p/p0

± 0,7 % p/p0

± 0,7 % p/p0

Zasilanie gazem (azot)

0 – 200 cm3

0 – 200 cm3

0 – 200 cm3

 
 • Z racji ciągłego udoskonalania naszych produktów, specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia