Oferta

wydrukuj kartę produktu

Dynamic Void Volume Analyzer 4000

Micromeritics DVVA 4000 jest to najnowocześniejszy dynamiczny seryjny analizator objętości międzyziarnowej zdolny do pomiaru skompresowanej objętości międzyziarnowej, objętości i gęstości proszków oraz innych materiałów z wyjątkową precyzją i dokładnością.
To urządzenie może być wykorzystane do przewidywania (prognozowania) optymalnego udziału polimera/sadzy w aktywnych materiałach polimerowych, zapewniając automatyczną alternatywę do testów absorpcji oleju, jednocześnie spełnia wymagania normy ASTM D6086, jako metody badania.