Oferta

wydrukuj kartę produktu

ASAP™ 2420 Szybki wielostanowiskowy system do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości.

ASAP 2420 wykorzystuje technikę objętościowej sorpcji gazowej, aby uzyskać wysokiej jakości dane dla zastosowań badawczych i kontroli jakości. Model ten może posiadać od 4 do 6 stanowisk pomiarowych i od 8 do 12 stanowisk przygotowania próbki. Przeznaczeniem tego aparatu są aplikacje gdzie musi być wykonanych jednocześnie kilka analiz i zaprojektowany jest tak, aby dostarczyć dane o obszarze powierzchniowym, porowatości i mikroporowatości. Aparat może być dostarczony w opcji kryptonowej dla pomiaru małych powierzchni. Dostępne jest też oprogramowanie wg 21 CFR Part 11 jak i procedury IQ/OQ/PQ.

Systemy analiz:
  • Aparat posiada 6 niezależnie obsługiwanych portów analitycznych, co sprawia, że nowa analiza może zostać rozpoczęta, gdy poprzednia zostanie zakończona. To zapewnia przewagę nad przyrządami obsługującymi wiele portów, które wymagają by wszystkie próbki zostały przygotowane w tym samym czasie.
  • Zaawansowane analizy mogą być przeprowadzone bez ponownego napełniania dewara z ciekłym azotem. To pozwala na bezobsługową analizę o wysokiej rozdzielczości izoterm adsorpcji/desorpcji
  • Wielopunktowy pomiar BET pozwala na wykonanie sześciu równoległych analiz w ciągu 30 minut.
  • System zezwala na opcję dozowania, z maksymalnym przyrostem objętości lub dozowanie według wyspecjalizowanego zakresu ciśnienia.
  • Temperatura analizy może być wpisana, obliczana, albo zmierzona.
  • Długo trzymające dewary i opatentowane izotermiczne osłony zapewniają stały termiczny profil, wzdłuż próbki i rurki mierzącej ciśnienie nasycenie (P0) w czasie analizy. Wartość P0 może być wprowadzona, albo zmierzona w sposób ciągły lub w wyznaczonych przedziałach czasowych.
  • Opcja do pomiaru małych powierzchni używa kryptonu, jako adsorbatu dla pomiaru całkowitej powierzchni rzędu 5 m2 lub mniej. Ta opcja zawiera turbomolekularną pompę, która dostarcza wysokiej próżni wymaganej dla kryptonu oraz przetwornik ciśnienia o zakresie do 10mmHg, który zapewnia dokładne pomiary i powtarzalną rozdzielczość. Ta opcja wykorzystuje pięć z sześciu wolnych portów pomiarowych.
  • Opcja do pomiaru mikroporów w zakresie od 0.35Nm.
  • Dodatkowo system posiada oprogramowanie pracujące pod Windows ® software dla rejestracji i przetwarzania danych w czasie analizy. Zredukowane dane mogą być przeglądane lub drukowane w wielu łatwych do interpretacji raportach tabelarycznych i graficznych.