Oferta

wydrukuj kartę produktu

ANALIZATORY FIRMY GRIMM DO POMIARU PYŁÓW W ŚRODOWISKU PM10, PM2.5, PM1, JAK I TC W TYM SAMYM CZASIE PRZY WYKORZYSTANIU TEGO SAMEGO INSTRUMENTU

Wersja EDM 180 – The 19" Rack Solution

Analizator umożliwia jednoczesny pomiar różnych pyłów PM w czasie rzeczywistym (w odstępach od 6 sekund do jednej godziny). Urządzenie jest zatwierdzone w USA przez EPA i Europejskie EN 12341 dla pyłów PM10, EN 14907 dla PM2.5. Aparat mierzy również wartości PM1 i TC (Wartość całkowita), chociaż normy EN dla tych parametrów nie zostały jeszcze ustalone.

EDM 107 + 163 and EDM 164 – The Mobile Outdoor Dust Monitors

Najmniejszy dostępny na rynku przenośny system monitoringu pyłów, wyposażony w spektrometr EDM 107. Urządzenie mierzy trzy wartości PM w czasie rzeczywistym i przechowuje dane na wymiennej karcie danych lub online na PC. EDM 107 znajduje się wewnątrz w odpornej na warunki zewnętrzne obudowie ochronnej (EDM 163). Druga wersja EDM164 w przeciwieństwie do wersji EDM 107 + 163 kontroluje wartości pyłów w sposób ciągły oraz jest wyposażona w dużą zewnętrzna pompę do poboru próbek.EDM 365 – The Industrial Outdoor Device

EDM 365 jest małym, samodzielnym i kompaktowym urządzeniem a jednocześnie spełnia każde wymagania meteorologiczne w zakresie pomiarów pyłu. Może on być również wyposażony w rurkę próbkującą do pomiaru związków pół-lotnych.

EDM 465 UFP-C – The Road Traffic Monitor

Jest to nowe rozwiązanie do ciągłych pomiarów cząstek najdrobniejszych (UFP) od 7 nm w górę w wysokiej rozdzielczości w czasie 1 sekundy. Pomiar dobrze odzwierciedla zmiany stężenia cząstek powietrza atmosferycznego w pobliżu dróg, ciągów komunikacyjnych itd. To wyrafinowane urządzenie może być także zmodernizowane o mobilny analizator różnicowy (DMA), dając rozkład wielkości aerozolu od 7 do 350 nm (42 kanały).
11-E – The Mini Bag Type of Handheld Spectrometer

Urządzenie to jest przeznaczone do pracy w warunkach polowych. Nowy model 11-E posiada porty komunikacyjne do przechowywania danych. Dane mogą być zapisywane na karcie SD i / lub przeniesione poprzez port USB, Ethernet, RS-232, a nawet Bluetooth. Laptopy, komputery i tablety mogą bezprzewodowo kontrolować monitor pyłu.

EDM 665 – The Wide Range Aerosol Spectrometer

EDM 665 jest sztandarowym produktem firmy GRIMM do środowiskowych badań i monitorowania aerozoli w szerokim zakresie.
To unikalne połączenie optycznej i elektronicznej technologii cząstek idealnie wspiera badania środowiska w bardzo szerokim zakresie średnich średnic cząstek od kilku nm do ponad 30 µm.