Oferta

wydrukuj kartę produktu

Analizator kształtu cząstek - moduł Particle Insight

Particle Insight (PISM) - moduł do badania kształtów cząstek przewidziany do uzupełniernia możliwości pomiarowych dowolnej marki laserowego
analizatora wielkości cząstek  ( granulometru).
 
Standardowy zakres pomiarowy 3-300 mikronów z pompą wewnętrzną

Najnowocześniejszy dynamiczny analizator obrazu idealny do zastosowań, w których kształt materiałów ma kluczowe znaczenie. Moduł do badania kształtów cząstek (PISM) dodaje dokładną analizę kształtu cząsteczek do dyfrakcji laserowej i innych technik wykorzystujących roztwory ciekłe jedynie do analizy rozmiarów. Zamiast jedynie zbierać dane o rozmiarach cząstek, PISM zbiera parametry wielkości i kształtu każdej cząstki, a także ich obrazy.

PISM integruje się łatwo z zestawem instrumentów do badań cieczy. Dodatkowo urządzenie może pracować samodzielnie jako analizator kształtów cząstek.

Cechy podstawowe:

• Wyniki w czasie rzeczywistym - analiza i wyświetlanie kształtu w czasie rzeczywistym, w momencie rejestracji obrazów, co daje użytkownikowi wyniki natychmiast w momencie rozpoczęcia analizy.

• Uzyskiwanie przydatnych wyników – instrument oferuje 30 parametrów rozmiaru/kształtu oraz możliwość korelacji wielu wyników pomiarów.

• Wielokrotne serie pomiarowe - możliwość statystycznego sterowania procesem i  śledzenia zmian kształtu w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych.

• Tworzenie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym - funkcja dublowania danych umożliwia przechowywanie wszystkich danych analizy w wielu lokalizacjach jednocześnie, zapewniając tworzenie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym, a także oferując menedżerom laboratorium możliwość zdalnego oceniania wyników.

• Elastyczność sprawozdawczości w raportach - rozbudowane funkcje raportowania wewnętrznego, funkcja korelacji sita i przydatne funkcje eksportu do arkusza Excel.

• Wykrywanie zdarzeń rzadkich - funkcja montażowa wyodrębnia z próbki pojedyncze obrazy cząstek spełniające określone przez użytkownika parametry kształtu.

• Zgodność z normami i przepisami bezpieczeństwa - zgodność z przepisami FDA 21 CFR część 11 i wieloma normami bezpieczeństwa, rzetelny protokół kontroli, który śledzi każdą czynność.