Oferta

wydrukuj kartę produktu

ANALIZATOR GAZU MAX300-LGTM FIRMY EXTREL®

Laboratoryjny analizator gazu MAX300-LG jest najnowszym modelem z rodziny wysokowydajnych, opartych na kwadrupolach spektrometrów masowych firmy Extrel CMS. Został zaprojektowany z uwzględnieniem wysokiej czułości, rozdzielczości i dopasowania do potrzeb laboratoriów badawczych oraz zastosowań przemysłowych.

MAX300-LG jest wyjątkowym produktem, który oferuje dwa niezależne zestawy oprogramowania: system danych Merlin AutomationTM oraz zestaw programów naukowych do kontroli procesu Questor® 5. Szybki system pozyskiwania danych, pełna kontrola nad sprzętem takim jak optyka jonowa, a także potężny język programowania oparty na makrach, czynią z MAX300-LG potężny i elastyczny w użyciu spektrometr masowy, będący narzędziem badawczym i rozwojowym. Wyposażony w oprogramowanie Questor 5, MAX300-LG pozwala na nieograniczony wybór strumieni i analizę składników, czyniąc z niego idealne narzędzie do zastosowania w produkcji online i kontroli jakości.

MAX300-LG firmy Extrel jest idealnym analizatorem kontrolującym produkt na każdym etapie jego powstawania, od fazy projektowej aż do testów końcowych w takich dziecinach jak:
  • Farmaceutyka - monitoring powietrza i otoczenia, suszarki/suszarki próżniowe, czystość pożywki, fermentacyjna przestrzeń zamknięta, monitoring liofilizatora, regeneracja rozpuszczalnika, analiza ścieków
  • Półprzewodniki/Produkcja gazu - Argon w tlenie, wydajność skruber/burnbox, nieczystości w gazach UHP, analiza ścieków
  • Petrochemia - monitoring powietrza otoczenia, reaktory klasy badawczej, badania katalityczne, fabryki pilotażowe