Oferta

wydrukuj kartę produktu

5E-MW6510 Automatyczny analizator wilgoci

Charakterystyka:
Piec ogrzewany lampą promieniowania widzialnego. Stosowany do oznaczania wilgoci całkowitej i wilgoci odpowiednio suchej. Możliwa analiza w azocie.
Jednoczesna analiza do 18 próbek,
Sprawny cykl pomiaru,
Wygodna obsługa,
Wbudowana waga umożliwia śledzenie masy w czasie rzeczywistym.
Używany w postępowaniach arbitrażowych.